Havtorn – ett framtidsbär för ekologisk odling

 

Havtorn - ett svenskt bär med unika smak- och hälsomervärden


Denna portal är en del av ett projekt som har som mål att bidra till ökad ekologisk odling och användning av havtorn i Sverige.  Detta sker bland annat genom att vi sammanställer och förmedlar odlingserfarenheter kring havtorn samt genom kurser och demonstrationer av fältförsök och odlingar. Vi sammanställer också forskningsresultat som publicerats i internationella tidskrifter kring havtorn. Härutöver erbjuder vi fler intresserade odlare att delta vid provodling av nya havtornsselektioner som tagits fram vid SLU på Balsgård. Projektet genomförs 2009-2010 av SLU Balsgård och SLU Torslunda, och finansieras gemensamt av Jordbruksverket och SLU.


Intresset för havtorn och havtornsprodukter är mycket stort i Sverige och utomlands. Havtorn har blivit ett ”innebär” med exotisk smak och marknadsförs som ett ”superbär” med olika mer eller mindre väl underbyggda påståenden kring hälsomervärden. Kunskapen om tillgängliga sorter, möjliga odlings- och skördemetoder samt teknik för upparbetning är ej allmänt kända vilket hämmar utvecklingen av olika mervärdesprodukter. Bärets komplexa sammansättning ställer särskilda krav vid process- och produktutveckling vilket också innebär ett stort behov av specialkunskaper.


SLU har i olika projekt bidragit till kunskapsutvecklingen kring havtorn och till att havtorn introducerats för svenska konsumenter både som ett bär för hemträdgårdsodling och för kommersiell odling. En kraftfull satsning på svensk havtornsproduktion skulle på sikt kunna minska behovet av import av t ex olika citruskoncentrat och därmed även minska klimatpåverkan som kopplas till transporter. Dessutom är havtorn en perenn, kvävefixerande och jämförelsevis frisk buske vilket gör kulturen synnerligen intressant för ekologisk odling.


På denna portal, EkoHavtorn (ekohavtorn.slu.se), hittar du kvalitetsgranskade fakta om havtorn inom områdena odling, hälsomervärde och produktutveckling. Här finner du också nyhetsbrev med resultat och erfarenheter samt information kring aktiviteter som genomförs i projektet. Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill medverka i projektet!